ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

          วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลข อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมพร้อมให้การต้อนรับ

         นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมอบเกียรติติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับจังหวัดยะลา จำนวน 8 รางวัล พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนครูผู้สอน สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

         นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติติบัตรให้แก่ นักเรียน ครูผู้สอน สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม (I-NET) ศึกษาปีการศึกษา 2565 ในส่วนของสำหรับผลการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับจังหวัดยะลา ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ อำเภอเมืองยะลา โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาอำเภอรามัน ส่วนประเภทผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา โรงเรียนญัณญาร์วิทย์ อำเภอเมืองยะลา ประเภทครูผู้สอนวิชาสามัญโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาวฆอลีเยาะห์ ดอเลาะ โรงเรียนดำรงธรรมวิทยาอำเภอบันนังสตา และประเภทครูโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ นางฮาร์ตีนี มะเซ็ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar